No to już jest GRUBY i KONKRETNY PRZEKAZ !!! OGLĄDAĆ !!!

https://rumble.com/vrr492-wany-apel-do-kadego-polaka...-od-9-min-30-sek..html
RUMBLE.COM
Ważny apel do każdego Polaka... od 9 min 30 sek.
Wojsko Polskie jest z Narodem!!! - Piotr Uljanicki -Przejęcie władzy zgodnie z wolą Narodu i Konstytucją RP Art. 4. Formy sprawowania władzy 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
1
0 Komentarze 0 Udostępnienia